Sportvoordeel cm : wat te doen ?

woensdag 18 oktober 2023

De CM geeft een tegemoetkoming van 15 euro per jaar op je sportlidgeld bij Davos Inc.

Nieuwe 6-stappen-regeling vanaf 01/10/2014 : zonder tussenkomst ( geen handtekening noch clubstempel ) van Davos Inc en uitsluitend geldig voor via bankrekening betaalde lidgelden sport en kampen : deze 6 stappen moeten correct zijn :

  1. vraag of download het AANVRAAGFORMULIER : https://cm-mc.bynder.com/m/79deb1adefe4abfc/original/aanvraag-terugbetaling-inschrijving-sportvereniging.pdf
  2. copieer de betaalbeweging van je BANKUITTREKSEL
  3. WIE : kleef DE GELE KLEVER op het formulier
  4. schrijf bij : SPORTCLUB  : DAVOS INC
  5. schrijf bij : beoefende SPORT (bv : BBB) 
  6. schrijf bij : BEGIN en EINDDATUM van het sportseizoen

Al deze gegevens zijn verplicht opdat de CM uw terugbetaling kan doen. Bevestig beide documenten aan elkaar en stop ze in de "groene brievenbus" van uw locatie.

Deze regeling is uitsluitend geldig voor CM-leden ! Indien je je lidgeld contant betaalde dan geldt de oude werkwijze nog wel.

Incredibile !