Sport-Spel- en Themakampen

Snel naar ons aanbod

Laatste nieuws 

De inschrijvingen voor het kerstsportkamp (27-31 dec)  in St-Andries - Manitoba gaan van start op vrijdag 12 november om 19:00 - de nieuwsbrief hierover is verstuurd. De inschrijvingen voor de kampen 2022 gaan van start op vrijdag 19 november om 18:00.  

Algemeen

Davos Inc zorgt voor een uitstekende organisatie en opvang tegen een budgetvriendelijke prijs : kwaliteit primeert boven kwantiteit ook voor zij met specifieke noden. Het programma verschilt per locatie omdat we onze teams alle creatieve vrijheid laten om op basis van hun expertise er een passende invulling aan te geven.

In Sint-Andries wordt niet met specifieke thema's vooraf gewerkt - in Male zijn er wel weekthema's - in Sint-Pieters is STEM bijna altijd het hoofdthema. In de voormiddag staan diverse sporten geprogrammeerd en in de namiddag volgen groepsspelen al dan niet volgens een thema.

Privacy afspraak : wij nemen noch publiceren foto's van uw kinderen zonder schriftelijke toestemming.

Afspraak bij de bestelling : indien je kind samen wil zitten met één of max. 3 andere kinderen dan kun je dit direct aanvinken en invullen. Tot uiterlijk 10 dagen voor de kampstart kan dit nog gewijzigd of extra doorgegeven worden. Nadien doen wij geen enkele aanpassing meer in de groepssamenstelling noch aanvaarden wij een nieuwe aanvraag tot bubbelsamenstelling.

Locaties

 • MALE SINT-KRUIS
 • SINT-ANDRIES
 • SINT-MICHIELS  (DANS & CREA)
 • SINT-MICHIELS  (SUPER STEM)
 • SINT-PIETERS     

Aanbod 2022

 • Voormiddag : doorschuif diverse (bal)sporten
 • Namiddag : groepsspelen of vooraf vastgelegde thema's in Male
 • Prijs voor 5 dagen : 115€
 • Ervaren en opgeleide monitoren met steeds een leidinggevende leerkracht of student leerkracht
 • Start :      09:00 - 16:00 - middaglunch zelf mee brengen
 • Opvang : 08:00 - 17:00
 • Extra opvang : 1€ per kind per begonnen half uur voor of na de gewone opvang - cash betalen 1e kampochtend

Themakamp : SUPER STEM - week 08 augustus 2022 - NIEUW!

Davos inc organiseert voor het eerst een SUPER STEM-kamp met minstens 70% STEM en SCIENCE. Het kamp gaat door in BSO De Passer te Sint-Michiels-Brugge en is bestemd voor kinderen van 9 tot 14 jaar. Maximum 30 kinderen in totaal. De resterende 30% van de tijd wordt ingevuld met uitdagende spelopdrachten. Er is GEEN sport voorzien. De week wordt passend afgesloten met een TECH-kwis. 

Bedoeling van het kamp is kinderen warm te maken voor een STEM-opleiding en de verschillende aspecten van elektriciteit en mechanica te laten ervaren: leren de gereedschappen te benoemen, elektrische draden ontmantelen, verschillende realisaties maken en werkstukjes van bv. Opitec. Er zijn 3 doorschuifpijlers voor telkens elk 10 kinderen: STEM TECHNIEKEN, SCIENCE LAB (wetenschap) en UITDAGEND SPEL (escape room, strategisch denkspel, smart games, ….). 

Hoofdverantwoordelijke is Thomas Callewaert, al zes jaar leerkracht STEM-technieken mechanica en elektriciteit in het Team De Passer. Hij is houder van het diploma elektro mechanica, astrofysica en onderhoudstechnieken en is al zeven jaar actief in het secundair onderwijs. Hij wil zijn passie en motivatie in de technische opleidingen overbrengen naar jongeren want techniek is de toekomst!

De prijs is 115 euro voor een volle week van 5 dagen. Alle andere informatie die geldt voor een sportkamp is ook hier van toepassing.  

Themakampen : STEM & SPORT 2022

Een STEMkamp is een 50% wetenschapskamp in combinatie met 50% sport.

In ieder kind kiemt een uitvinder : wie graag creatief bezig is, in een mini-labo onderzoek wil doen, met tablets wil werken, wil leren programmeren, ... kan hiervoor exclusief terecht in het STEM-education gebouw. Alle materiaal is aanwezig. Opgeleide leerkrachten in combinatie met davos-monitoren die van wetenschappen hun lievelingsvak gemaakt hebben.- aantal kinderen beperkt tot 25 per week - onveranderd lage prijs : 115 euro per volle 5-dagenweek. Twee categorieën : 06-09 jarigen en 09-12plus-jarigen : in de voormiddag afwisselend (doorschuif) sport en spel en in de namiddag voortdurend onderzoek, research en programmatie in het STEM-gebouw. (STEM* = science - technology - engineering - mathematics)

De wondere wereld van technische en wetenschappelijke ontwikkelingen ook tijdens de paas- en zomervakantie : wij geven graag spelenderwijs kansen in een supersnel veranderende wereld. Alle andere informatie die geldt voor een sportkamp is ook van toepassing voor dit wetenschapskamp.

Kinderen die jonger zijn dan 6 jaar bij de start van de kampen kunnen deelnemen aan de kleuterkampen met initiatie STEM in dezelfde periodes van de STEMkampen. 

Themakamp : DANS & CREA - week 04 juli 2022

Davos Inc organiseert voor het 4e jaar een Danskamp met Crea-activiteiten in de namiddag. Het kamp gaat door in de dans- en spiegelzalen van het KTA te Sint-Michiels-Brugge.

Er zijn 2 groepen : kinderen (j/m) van 6-9 jaar en van 9-12plus jaarMaximum 35 kinderen per groep. In de voormiddag wordt uitsluitend gedanst in doorschuif, in de namiddag is er bijkomend ruimte voor crea. Het hoofdaccent ligt op dansvreugde voor iedereen, zowel voor kinderen die dit voor het eerst willen proberen als voor kinderen die reeds dansles volgen. Geen prestatiegerichte sfeer. Differentiatie binnen de groepen om elk de nodige uitdaging te geven. Wie het makkelijk heeft werkt aan details en expressiviteit, de nieuwe kindjes proberen de pasjes onder de knie te krijgen. Op vrijdagmiddag wordt aan de ouders hun showmoment gepresenteerd.

Hoofdverantwoordelijke An Vanwelsenaers heeft 30 jaar danservaring ( Rust Roest Brugge, Cadanza Team, Fedes, Studio Credo, ....). Regentes LO en afgestudeerd in New Trier High School Chicago, trainster B Bloso en volgt nog steeds nationale en internationale dansstages. Haar boodschap aan de ouders : " bij ons leren de kindjes technisch correct dansen met differentiatie waar nodig, maar dansvreugde primeert "

De prijs is 115 euro voor 5 dagen. Alle andere informatie die geldt voor een sportkamp is ook van toepassing voor dit danskamp. Kinderen die jonger zijn dan 6 jaar op 01 juli 2021 kunnen NIET deelnemen, zij kunnen in onze kleuterkampen in de Brugse regio terecht.

Attentie : tijdens de danslessen zetten wij prioritair in op discipline en samenwerking met iedereen. Uit onze evaluatie blijkt dat het op verzoek bij elkaar voegen van kinderen in groepjes ondergeschikt zal zijn : tijdens de crea-momenten kan voldoende met andere vrienden gecommuniceerd worden.

Wie

Kinderen tussen 6 en 12+ jaar – jongens en meisjes - Wij beslissen individueel per kamp en per kind indien kinderen die jonger zijn dan 6 jaar toegang krijgen. Kinderen onder de 5 jaar bij de kampstart kunnen helaas niet deelnemen. Indien 4 weken voor de kampstart minder dan 8 kinderen per kamp zijn ingeschreven stellen wij per mail een samenvoeging met een nabijgelegen kamp voor of een volledige annulatie. 

Heeft u erg jonge kinderen of kleuters : klik dan hier : https://www.davosinc.be/pr

Prijs 2022-2023-2024

115 € voor een 5-daags kamp 

Indien uw kind niet voor de volle week komt : 

 • 100 € voor 4 dagen
 •   85 € voor 3 dagen
 •   65 € voor 2 dagen
 •   45 € voor 1 dag 

Prijzen blijven gehandhaafd tegen 31 december 2024. Wij laten in principe geen kinderen toe voor 1 dag of halve kampdagen : zowel voor het kind als voor het moniteam is dit geen meerwaarde; toch zijn we bereid om uw vraag & motivatie per mail te lezen en te beantwoorden.

Uw bestelling uit onze webwinkel is definitief, onherroepelijk en kan nooit een vrijblijvend zijn. In geval van overboeking is de datum, uur en seconden de enige toewijzingsparameter. Uw bestelling houdt ook de aanvaarding van de annulaties's en ristorno's in. Rekeningnummer Davos Inc vzw  BE61 6528 0018 5317. 

Indien u nog een tegoed in mindering kan brengen dan vult u het tegoednummer in bij uw afrekening uit uw winkelwagen. Indien je het nummer niet meer teurg vindt dan mail je ons: davoskampen@outlook.com 

Overschrijving

Het overschrijvingsbedrag dient uiterlijk 10 dagen na de besteldatum overgemaakt te worden op rekening BE61 6528 0018 5317 van Davos Inc vzw met verplichte mededeling: naam – voornaam en bestelnummer. Deze bestelling is onherroepelijk ook na de uiterste betaaldatum. Uw bestelling blijft altijd in onze boekhouding staan ook indien u na 10 dagen niet vereffende. Enkel Davos Inc kan die schrappen en zal u per mail op de hoogte brengen.

Optie en spreidingsplan

Een spreidingsplan is gratis en kies je als betalingsmiddel bij de afrekening uit je winkelwagen. U kiest hiervoor omdat op heden het totaal te betalen bedrag te hoog is en u dit liever in maandelijkse kleine gedeeltes wenst te doen. Gelieve ons volgende gegevens te willen mailen: naam en voornaam van uw kind – bestelnummer - gewenst bedrag per maand – vaste datum van de maand en looptijd van het plan. Davos Inc zal u in alle vertrouwen een persoonlijk plan zonder bijbetaling van intresten voorstellen en na uw goedkeuring wordt dit door u zonder onderbreking maandelijks stipt uitgevoerd. 

Een optie is gratis en kies je als betalingsmiddel bij de afrekening uit je winkelwagen. U kiest hiervoor omdat er op heden nog onzekere factoren zijn die een definitieve betaling verhinderen. Een optie geeft u zekerheid op een kampbestelling tot de datum van absolute duidelijkheid. Een optie is persoonlijk en gebonden aan een eindvervaldag. U hoeft niets te betalen zolang de optie loopt. Na de eindvervaldag vervalt uw optie op uw kampbestelling definitief en zonder bericht. Gelieve ons volgende gegevens te willen mailen: naam en voornaam van uw kind – bestelnummer - kampweek – kamplocatie – gewenste einddatum van uw beslissing. Davos Inc zal u in alle vertrouwen uw persoonlijke optie bevestigen. 

Opvang

Het programma loopt van 09:00 tot 16:00. De gratis standaard opvang is van 8.00 tot 09:00 en van 16:00 tot 17.00u. Extra betalende opvang : 7:30 tot 8:00 en van 17:00 tot 18:00u - 1€ per begonnen halfuur per kind- contant te betalen de eerste kampdag.

Waar 

 • MALE SINT-KRUIS : VBS KANTELBERG - De Linde 94
 • SINT-ANDRIES :       BS MANITOBA - Manitobalaan 48 
 • SINT-MICHIELS :      KTA - Rijselstraat 07 (DANSKAMP)
 • SINT-MICHIELS :      DE PASSER - Vijverhoflaan 13 (SUPER STEM)
 • SINT-PIETERS :         BS DE STEMPEL - Karel Ledeganckstraat 3

Kampdata 2022

MALE - DIEREN MANIEREN4/apr5D115
MALE - OERWOUD AVONTUUR4/jul5D115
MALE - ONDERWATER WERELD11/jul5D115
MALE - WILDE WESTEN18/jul4D100
MALE - RUIMTE REIZEN25/jul5D115
MALE - CREA FUN1/aug5D115
MALE - KOKEN & SMAKEN8/aug5D115
ST-ANDRIES27/dec5D96
ST-ANDRIES28/feb5D115
ST-ANDRIES4/apr5D115
ST-ANDRIES11/apr5D115
ST-ANDRIES4/jul5D115
ST-ANDRIES11/jul5D115
ST-ANDRIES18/jul4D100
ST-ANDRIES25/jul5D115
ST-ANDRIES1/aug5D115
ST-ANDRIES8/aug5D115
ST-ANDRIES16/aug4D100
ST-PIETERS - STEM 06-09 JAAR4/apr5D115
ST-PIETERS - STEM 09-12 JAAR4/apr5D115
ST-PIETERS - STEM 06-09 JAAR4/jul5D115
ST-PIETERS - STEM 09-12 JAAR4/jul5D115
ST-PIETERS - STEM 06-09 JAAR11/jul5D115
ST-PIETERS - STEM 09-12 JAAR11/jul5D115
ST-PIETERS - STEM 06-09 JAAR16/aug4D100
ST-PIETERS - STEM 09-12 JAAR16/aug4D100
ST-PIETERS22/aug5D115
DANSKAMP - KTA 06-09 JAAR4/jul5D115
DANSKAMP - KTA 09-12 JAAR4/jul5D115
ST-MICHIELS - SUPER STEM 09-14 JAAR08/aug5D115

Inbegrepen

 1. BA-verzekering Ethias
 2. Fiscaal attest 2022 automatisch aangeleverd via mail ibegin decemner 2022
 3. Een beker verfrissing en 2x wafelkoek
 4. Heerlijk uitzwaaigeschenkje
 5. Groepsfoto elektronisch
 6. Pedagogisch geschoolde leiding
 7. Gratis opvang 08.00 - 17.00
 8. Ingevuld mutualiteitsattest behalve CM (zie verder)
 9. Gratis verrassingsgeschenk

Annulaties & ristorno's 

 • Met doktersattest : wij zijn loyaal en flexibel :
  • integrale terugbetaling via een tegoedmail vanaf de 3e ziektedag
 • Zonder doktersattest : 
  • meer dan 10 dagen voor de kampstart : terugbetaling met aftrek van 30€ administratiekosten per kind per week via een tegoedmail
  • minder dan 10 dagen voor én tijdens de kampstart en voor één kampdag: geen terugbetaling mogelijk
  • alle coronagerelateerde annulaties worden standaard niet als overmacht beschouwd uitgezonderd indien een doktersattest geleverd wordt
 • Een annulatie kan steeds gratis omgeboekt worden naar een andere kampweek binnen hetzelfde kampjaar

Annulaties of ristorno’s worden vanaf 2011 uitsluitend terugbetaald via een tegoedmail. Die kan aangewend worden om in de toekomst terug te komen bij davos inc, of voor een volgende kampbetaling of kan doorgegeven of verkocht worden. Een tegoedmail behoudt zijn waarde zolang davos inc als vzw actief is en zal niet in contanten terugbetaald worden.

Korting

Gezinskorting: uitsluitend geldig voor een 5-dagenweek

5€ per extra lid van het gezin op hetzelfde adres 

Merito.Clubkorting: uitsluitend geldig voor een 5-dagenweek

5€ per lid van het gezin op hetzelfde adres – cumuleerbaar met de gezinskorting mits verplicht invullen van het lidkaartnummer.

Deze kortingen worden direct in mindering van uw bedrag genomen bij het aanvinken tijdens uw bestelling. Indien vergeten bij de bestelling dan regelen we dit op eenvoudig verzoek tot uiterlijk 8 dagen na de betaling.

Inschrijven-Bestellen

Vanaf 19 november 2021 om 18:00 voor de kampen 2022

Procedure:

 1. maak een account aan voor onze webwinkel of bestel als éénmalige gast
 2. plaats uw bestelling voor één of meerdere kampen in uw winkelwagen
 3. reken af uit uw winkelwagen met een door u gewenst betaalmiddel
 4. uw ontvangt een bevestigingsmail met alle gegevens van uw bestelling en betaalmethode
 5. kijk ook voor je bevestigingsmail in je mapjes SPAM en ONGEWENST 
 6. 10 dagen voor de start van het kamp ontvangt u een infomail

Fiscaal attest 2022

Uitgaven voor kampen tijdens de vakanties voor kinderen tot 12 jaar komen in aanmerking voor fiscale aftrek. De fiscus legt een max. aftrekbaar bedrag per dag en per kind vast. Het fiscaal attest moet NIET meegestuurd worden met de aangifte. Davos Inc is jaarlijks gemandateerd door het Schepencollege van Stad Damme om ouders fiscale attesten af te leveren.

Het fiscaal attest 2022 wordt automatisch gemaild begin december of per post verstuurd uiterlijk op 26 december 2022

Mutualiteit

Neem zelf contact op met je mutualiteit inzake hun terugbetaling(en) aan uw kind(eren). Sommige formulieren kan u zelf downloaden en ons bezorgen op de eerste kampdag s‘morgens.

A. indien u lid bent van de CM :

Nieuwe regeling vanaf 01/10/2014 en uitsluitend geldig voor via bankrekening betaalde kampgelden: geen handtekening noch stempel van davos inc meer nodig

Indien je het kampgeld contant betaalde dan bezorg je ons (ingescand per mail, afgifte aan de kampleiding of per post) uw ingevuld aanvraagformulier en wij doen het nodige.

B. voor alle andere mutualiteiten

Download het teruggaveformulier kampen, vul het in en geef het af de eerste kampdag aan de hoofdmoni : wij vullen het tijdens de week in en u krijgt het terug op vrijdag.

Monitoren

De 125 Davos-monitoren zijn bijzonder gemotiveerd en zijn een perfecte mix van zowel jarenlange ervaring als een enthousiast engagement. Wij geven op ieder kamp de kans aan een aspirant om het vak van moni aan te leren onder begeleiding. Eén monitor begeleidt maximum 12 kinderen om de veiligheid en betrokkenheid te garanderen.

Tip

Bewaar de bevestiging van uw kampbestelling steeds in een apart mapje op uw computer/laptop voor al uw latere vragen - of maak een uw eigen account aan via onze website zodat u ten allen tijde alles kan raadplegen om onnodig mailverkeer te vermijden.

Vragen 

alle praktische kampvragen :

jessica verbeke - hoofdcoördinatie kampen - jessica.davoskampen@gmail.com - 0496 446 118

alle andere vragen :

martin blomme - stichter & bestuurder - davoskampen@outlook.com - 0477 761 347

Ons aanbod