Kleuterkampen

Snel naar ons aanbod

Laatste nieuws 

De inschrijvingen voor het kerstkleuterkamp (27-31 dec)  in St-Andries - Manitoba gaan van start op vrijdag 12 november om 19:00 - de nieuwsbrief hierover is verstuurd. De inschrijvingen voor de kampen 2022 gaan van start op vrijdag 19 november om 18:00. 

Algemeen

Davos Inc zorgt voor een uitstekende organisatie en opvang tegen een budgetvriendelijke prijs : kwaliteit primeert boven kwantiteit ook voor zij met specifieke noden. Het programma verschilt per locatie omdat we onze teams alle creatieve vrijheid laten om op basis van hun expertise er een passende invulling aan te geven.

Voor de kleuterkampen in Male worden de thema's vooraf gepubliceerd. Voor de kleuterkampen Koekelare hebben de monitoren-kleuterjuffen geen band met De Lettertuin maar zijn door davos inc geselecteerd. In 4 van de 5 kleuterkampen Sint-Pieters wordt STEMinitiatie verweven in het weekprogramma.

Privacy afspraak : wij nemen noch publiceren foto's van uw kinderen zonder schriftelijke toestemming.

Afspraak bij de bestelling : indien je kind samen wil zitten met één of max. 3 andere kinderen dan kun je dit direct aanvinken en invullen. Tot uiterlijk 10 dagen voor de kampstart kan dit nog gewijzigd of extra doorgegeven worden. Nadien doen wij geen enkele aanpassing meer in de groepssamenstelling noch aanvaarden wij een nieuwe aanvraag tot bubbelsamenstelling.

Locaties

 • MALE SINT-KRUIS
 • SINT-ANDRIES
 • SINT-PIETERS
 • OEDELEM
 • VIVENKAPELLE
 • KOEKELARE

Aanbod 2022

 • Eén week waarin een compleet programma wordt aangeboden : binnen- en buitenspelen, knutselen, sporten, parcours, groepsspelen, muziekanimatie, ... Indien mogelijk gaan we ook op wandel of we vragen om van thuis uit iets mee te brengen. Alle activiteiten in een groene omgeving. Middaglunch zelf meebrengen.
 • Budgetprijs voor 5 dagen : 115€
 • Ervaren en opgeleide monitoren met steeds een leerkracht als hoofdverantwoordelijke
 • Start : 09:00 - 16:00
 • Opvang : vanaf 08:00 - tot 17:00
 • Extra opvang : 1€ per kind per begonnen half uur voor of na de gewone opvang - cash betalen 1e kampochtend

Wie

Kinderen tussen 2.5 en 6 jaar - peuters dienen zindelijk te zijn. Jongens en meisjes. Het samenbrengen van broers en zussen – als ze in andere leeftijdsgroepen onderverdeeld worden – wordt op maat besproken - Indien 4 weken voor de kampstart minder dan 8 kinderen per kamp zijn ingeschreven stellen wij per mail een samenvoeging met een nabijgelegen kamp voor of een volledige annulatie. 

Heeft u oudere kinderen : klik dan hier https://webshop.davosinc.be/sport-en-spelkampen

Prijs 2022-2023-2024

115€ voor een 5-daags kamp

Indien uw kind niet voor de volle week komt : 

 • 100 € voor 4 dagen
 • 85 € voor 3 dagen
 • 65 € voor 2 dagen
 • 45 € voor 1 dag

Prijzen worden gehandhaafd tegen 31 december 2024. Wij laten in principe geen kinderen toe voor 1 dag of halve kampdagen : zowel voor het kind als voor het moniteam is dit geen meerwaarde; toch zijn we bereid om uw vraag & motivatie te beantwoorden; 

Uw bestelling uit onze webwinkel is definitief, onherroepelijk en kan nooit een vrijblijvend zijn. In geval van overboeking is de datum, uur en seconden de enige toewijzingsparameter. Uw bestelling houdt ook de aanvaarding van de annulaties's en ristorno's in. Rekeningnummer Davos Inc vzw  BE61 6528 0018 5317. 

Indien u nog een tegoed in mindering kan brengen dan vult u het tegoednummer in bij uw afrekening uit uw winkelwagen. Indien je het nummer niet meer teurg vindt dan mail je ons: davoskampen@outlook.com

Overschrijving

Het overschrijvingsbedrag dient uiterlijk 10 dagen na de besteldatum overgemaakt te worden op rekening BE61 6528 0018 5317 van Davos Inc vzw met verplichte mededeling: naam – voornaam en bestelnummer. Deze bestelling is onherroepelijk ook na de uiterste betaaldatum. Uw bestelling blijft altijd in onze boekhouding staan ook indien u na 10 dagen niet vereffende. Enkel Davos Inc kan die schrappen en zal u per mail op de hoogte brengen.

Optie en spreidingsplan

Een spreidingsplan is gratis en kies je als betalingsmiddel bij de afrekening uit je winkelwagen. U kiest hiervoor omdat op heden het totaal te betalen bedrag te hoog is en u dit liever in maandelijkse kleine gedeeltes wenst te doen. Gelieve ons volgende gegevens te willen mailen: naam en voornaam van uw kind – bestelnummer - gewenst bedrag per maand – vaste datum van de maand en looptijd van het plan. Davos Inc zal u in alle vertrouwen een persoonlijk plan zonder bijbetaling van intresten voorstellen en na uw goedkeuring wordt dit door u zonder onderbreking maandelijks stipt uitgevoerd. 

Een optie is gratis en kies je als betalingsmiddel bij de afrekening uit je winkelwagen. U kiest hiervoor omdat er op heden nog onzekere factoren zijn die een definitieve betaling verhinderen. Een optie geeft u zekerheid op een kampbestelling tot de datum van absolute duidelijkheid. Een optie is persoonlijk en gebonden aan een eindvervaldag. U hoeft niets te betalen zolang de optie loopt. Na de eindvervaldag vervalt uw optie op uw kampbestelling definitief en zonder bericht. Gelieve ons volgende gegevens te willen mailen: naam en voornaam van uw kind – bestelnummer - kampweek – kamplocatie – gewenste einddatum van uw beslissing. Davos Inc zal u in alle vertrouwen uw persoonlijke optie bevestigen. 

Opvang

Het programma loopt van 09:00 tot 16:00. De gratis standaard opvang is van 8.00 tot 09:00 en van 16:00 tot 17.00u. Extra betalende opvang : 7:30 tot 8:00 en van 17:00 tot 18:00u - 1€ per begonnen halfuur per kind- contant te betalen de eerste kampdag.

Waar 

 • MALE SINT-KRUIS : VBS KANTELBERG-KLEUTERAFDELING - Raadsherenlaan 42
 • SINT-ANDRIES :       BS MANITOBA - Manitobalaan 48
 • SINT-PIETERS :        BS DE STEMPEL - Karel Ledeganckstraat 3
 • OEDELEM :              TER BUNEN - Ingang J. Creytensstraat - naast 21
 • VIVENKAPELLE :      VBS OLVA - Bradericplein 16A
 • KOEKELARE :           BS DE LETTERTUIN - Ringlaan 18 

Kampdata 2022

KOEKELARE - SMULLENDE SMURFEN4/jul5D115
KOEKELARE - PRINSEN & PRINSESSEN11/jul5D115
MALE - BABY DIEREN4/apr5D115
MALE - RIDDERS EN PRINSESSEN11/apr5D115
MALE - PIENTERE PIRAAT4/jul5D115
MALE - CIRCUS COSMOS11/jul5D115
MALE - ONDERWATER FANTASIE18/jul4D100
MALE - KABOUTERS & SMURFEN25/jul5D115
MALE - OLYMPISCHE SPELEN1/aug5D115
MALE - BEROEMDE BEROEPEN8/aug5D115
OEDELEM4/apr5D115
OEDELEM4/jul5D115
OEDELEM 11/jul5D115
OEDELEM 25/jul5D115
OEDELEM 1/aug5D115
OEDELEM 8/aug5D115
ST-ANDRIES27/dec5D96
ST-ANDRIES28/feb5D115
ST-ANDRIES4/apr5D115
ST-ANDRIES11/apr5D115
ST-ANDRIES4/jul5D115
ST-ANDRIES11/jul5D115
ST-ANDRIES18/jul4D100
ST-ANDRIES25/jul5D115
ST-ANDRIES1/aug5D115
ST-ANDRIES8/aug5D115
ST-ANDRIES16/aug4D100
ST-PIETERS4/apr5D115
ST-PIETERS4/jul5D115
ST-PIETERS11/jul5D115
ST-PIETERS16/aug4D100
ST-PIETERS22/aug5D115
VIVENKAPELLE4/apr5D115
VIVENKAPELLE4/jul5D115
VIVENKAPELLE11/jul5D115
VIVENKAPELLE18/jul4D100
VIVENKAPELLE1/aug5D115
VIVENKAPELLE8/aug5D115

Inbegrepen

 1. BA-verzekering Ethias
 2. Fiscaal attest 2022 automatisch per mail begin december 2022
 3. Een beker verfrissing en 2x wafeltje/koekje
 4. Heerlijk uitzwaaigeschenkje
 5. Groepsfoto elektronisch
 6. Pedagogisch geschoolde hoofdmonitoren
 7. Gratis opvang vanaf 08.00 en tot 17.00
 8. Ingevuld mutualiteitsattest behalve CM (zie verder)

Annulaties en ristorno's 

 • Met doktersattest: wij zijn loyaal en flexibel :
  • integrale terugbetaling via een tegoedmail vanaf de 3e ziekte dag
 • Zonder doktersattest: 
  • meer dan 10 dagen voor de kampstart : terugbetaling met aftrek van 30€ administratiekosten per kind per week via een tegoedmail
  • minder dan 10 dagen voor én tijdens de kampstart en voor één kampdag : geen terugbetaling mogelijk
  • alle coronagerelateerde annulaties worden standaard niet als overmacht beschouwd uitgezonderd indien een doktersattest geleverd wordt
 • Een annulatie kan steeds gratis omgeboekt worden naar een andere kampweek binnen hetzelfde kampjaar

Annulaties of ristorno’s worden vanaf 2011 uitsluitend terugbetaald via een tegoedmail. Die kan aangewend worden om in de toekomst terug te komen bij davos inc, of voor een volgende kampbetaling of kan doorgegeven of verkocht worden. Een tegoedmail behoudt zijn waarde zolang davos inc als vzw actief is en zal niet in contanten terugbetaald worden.

Korting 

Gezinskorting: uitsluitend geldig voor een 5-dagenweek

5€ per extra lid van het gezin op hetzelfde adres 

Merito.Clubkorting: uitsluitend geldig voor een 5-dagenweek

5€ per lid van het gezin op hetzelfde adres - cumuleerbaar met de gezinskorting mits verplicht aanvinken van uw lidkaartnummer.

Deze kortingen worden direct in mindering van uw bedrag genomen bij het aanvinken tijdens uw bestelling. Indien vergeten bij de bestelling dan regelen we dit op eenvoudig verzoek tot uiterlijk 8 dagen na de betaling.

Inschrijven-Bestellen

Vanaf 19 november 2021 om 18:00 voor de kampen 2022

Procedure:

 1. maak een account aan voor onze webwinkel of bestel als éénmalige gast
 2. plaats uw bestelling voor één of meerdere kampen in uw winkelwagen
 3. reken af uit uw winkelwagen met een door u gewenst betaalmiddel
 4. uw ontvangt een bevestigingsmail met alle gegevens van uw bestelling en betaalmethode
 5. kijk ook voor je bevestigingsmail in je mapjes SPAM en ONGEWENST 
 6. 10 dagen voor de start van het kamp ontvangt u een infomail

Fiscaal attest 2022

Uitgaven voor kampen tijdens de vakanties voor kinderen tot 12 jaar komen in aanmerking voor fiscale aftrek. De fiscus legt een max. aftrekbaar bedrag per dag en per kind vast. Het fiscaal attest moet NIET meegestuurd worden met de aangifte. Davos Inc is jaarlijks gemandateerd door het Schepencollege van Stad Damme om ouders fiscale attesten af te leveren.

Het fiscaal attest 2022 wordt automatisch gemaild begin december of per post verstuurd uiterlijk op 26 december 2022

Mutualiteit

Neem zelf contact op met je mutualiteit inzake hun terugbetaling(en) aan uw kind(eren). Sommige formulieren kan u zelf downloaden en ons bezorgen op de eerste kampdag s‘morgens.

A. indien u lid bent van de CM :

Regeling vanaf 01/10/2014 en uitsluitend geldig voor via bankrekening betaalde kampgelden: geen handtekening noch stempel van davos inc meer nodig

Indien je het kampgeld contant betaalde dan bezorg je ons (ingescand per mail, afgifte aan de kampleiding of per post) uw ingevuld aanvraagformulier en wij doen het nodige.

B. voor alle andere mutualiteiten

Download het teruggaveformulier kampen, vul het in en geef het af de eerste kampdag aan de hoofdmoni : wij vullen het tijdens de week in en u krijgt het terug op vrijdag.

Monitoren

De 125 Davos-monitoren zijn bijzonder gemotiveerd en zijn een perfecte mix van zowel jarenlange ervaring als een enthousiast engagement. Wij geven op ieder kamp de kans aan een aspirant om het vak van moni aan te leren onder begeleiding. Eén monitor begeleidt maximum 12 kinderen om de veiligheid en betrokkenheid te garanderen.

Tip

Bewaar de bevestiging van uw kampbestelling steeds in een apart mapje op uw computer/laptop voor al uw latere vragen - of maak een uw eigen account aan via onze website zodat u ten allen tijde alles kan raadplegen om onnodig mailverkeer te vermijden.

Vragen

alle praktische kampvragen :

jessica verbeke - hoofdcoördinatie kampen - jessica.davoskampen@gmail.com - 0496 446 118

alle andere vragen :

martin blomme - stichter & bestuurder - davoskampen@outlook.com - 0477 761 347

Ons aanbod