Handleiding sportongeval recreanten - kinderkampen - ETHIAS

zondag 16 april 2023

Davos Inc heeft bij Ethias een polis sportongevallen voor recreanten en kinderen van de sportkampen. Ethias betaalt de resterende behandelingskosten terug na tussenkomst van je ziekenfonds.

Wat moet u doen?

1. Het ingevuld en ondertekend aangifteformulier moet uiterlijk binnen de 8 dagen na het ongeval bij Davos Inc binnen zijn.

2. Recreanten mailen naar : martin.blomme@skynet.be - Ouders van kinderen uit de kampen mailen naar : davoskampen@outlook.com - Uitsluitend in PDF-versie !

3. Download het aangifteformulier ethias : https://www.ethias.be/content/dam/B2C/general/pdf/dynamic-forms/df-schade-individueel-nl.pdf

4. Invullen :

 • (A)Blokje 2 t.e.m. 4 en op bladzijde 3(B) uw handtekening + klevertje mutualiteit + handtekening
 • (C)Blad 4 : door de behandelende arts in te vullen

5. Bezorgen/Opsturen

6. Dossiernummer

 • davos inc stuurt uw formulier afgewerkt op naar ethias
 • ethias bezorgt u binnen de 6-8 weken een dossiernummer en een blanco attest  van genezing
 • davos inc wordt niet in de afhandeling betrokken noch ontvangt ze informatie van ethias

7. Bijhouden kosten

 • betaal alle kosten zelf maar hou alle bewijzen bij
 • dokters - en/of ziekenhuisbezoeken : betaal alles zelf maar hou copies bij - ga naar je mutualiteit voor de eerste terugbetaling (al dan niet in stappen)
 • apotheekkosten : vraag de apotheek steeds om een bewijs van uw aankopen

8. Genezen

 • laat je dokter het attest van genezing invullen (verplicht !)
 • stuur dit zelf op samen met alle kosten die nog niet vergoed werden
 • vermeld steeds zelf uw dossiernummer op alle stukken : adres : ethias - dienst sportongevallen - prins bisschopssingel 73 - 3500 Hasselt - voldoende frankeren
 • ethias zal je vergoeden via je bankrekeningnummer

Davos Inc wenst je een snelle en volledige beterschap !

Eventuele bijkomende info : martin.blomme - 0477 761 347

Incredibile !